Skip to Content

UVJETI KORIŠTENJA

UVOD

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Podaci o društvu Henkel Croatia d.o.o. (dalje u tekstu „Henkel“), tvrtkama povezanima s Henkelom i trećima, koje su dostupne na ovoj internetskoj stranici, prikupljene su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti cjelovitost i ispravnost informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Prognoze koje su dane na stranici, iznesene su prema našim najboljim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati u pdf. formatu.

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI OD STRANE GRAĐANA ILI STANOVNIKA SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.

THIS WEBSITE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT INTENDED OR APPROVED FOR USE INSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA OR U.S. CITIZENS OR RESIDENTS. SAID PERSONS ARE KINDLY ASKED TO CONTACT THEIR LOCAL HENKEL WEBSITE OR WEBSITES OF US-AFFILIATED COMPANIES OF HENKEL.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. AUTORSKO PRAVO

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Henkel. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićeni su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući Henkelove fotografije za tisak) potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Prava distribucije i umnažanja ima Henkel. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava „© [godina] Henkel Croatia d.o.o., Zagreb. Sva prava pridržana.“. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

© 2020. Henkel Croatia d.o.o., Zagreb. Sva prava pridržana.

2. ZAŠTITNI ZNAKOVI

Henkelov ovalni logotip, Henkelov ovalni logotip "A Brand like a Friend" i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su žigovi tvrtke Henkel, njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova (žigova) izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

3. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA INTERNETSKE STRANICE TREĆIH STRANA

a. Ove internetske stranice sadrže linkove (tj. "hiperveze") na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stranice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.

b. Za internetske stranice do kojih Henkel omogućuje poveznice, vrijedi da su njihovi vlasnici jedini odgovorni za sadržaj te bilo kakvu prodaju proizvoda koji se na njima nude, te za moguću obradu narudžbi tih proizvoda.

c. Henkel ne daje jamstva za kršenje autorskih prava, prava koja proizlaze iz zaštićenih robnih marki ili drugog intelektualnog vlasništva, odnosno osobnih prava koja se pojavljuju na internetskim stranicama dostupnih preko poveznice.

d. U slučaju narudžbe ili neke druge pravne objave u vezi obavljanja posla, ugovor se sklapa samo između korisnika i vlasnika određenih internetskih stranica ili između ponuđača odnosno odgovorne osobe koja je navedena na tom mjestu, ni u jednom slučaju i ni pod kojim uvjetima ugovor se ne sklapa između Henkela i korisnika. Molimo, poštujte opće uvjete poslovanja potencijalnoga dobavljača na internetskim stranicama koje su dostupne preko poveznice.

4. OPĆE ODREDBE ODRICANJA ODGOVORNOSTI

Svaka odgovornost Henkela za nastanak štete kao posljedice uporabe ovih internetskih stranica, bez obzira na pravni uzrok, uključujući nastanak štete, ograničena je samo na štetu koja je bila prouzročena namjerno ili zbog grubog nemara. Ako bi kao posljedica kršenja materijalnih ugovornih dužnosti nastala obvezujuća odgovornost od strane Henkela, ukupna svota bilo kakvih odštetnih zahtjeva ograničena je na unaprijed određenu štetu. To ne utječe na jamstvo Henkela u okviru važećeg prava na jamstvo proizvoda te na druga zajamčena jamstva. Gore navedena ograničenja jamstvenih odredbi također ne vrijede u slučaju ugrožavanja života, uzrokovanja tjelesnih ozljeda ili ugrožavanja zdravlja.
Henkel sa svojim zaposlenicima nalaže zaštitu svojih internetskih stranica od virusa, iako ne može jamčiti da virusi nisu prisutni. Zato preporučujemo da se korisnik internetskih stranica pobrine za primjerenu antivirusnu zaštitu (npr. pretraživači za otkrivanje virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.
Henkel ne jamči da nema grešaka kod ponuđenih usluga na Henkelovim internetskim stranicama, kao i da su te usluge uistinu na raspolaganju.

5. NAPOMENE I OBJAVA NAMJERE

Sve buduće izjave na ovim internetskim stranicama su dane u skladu s našim najboljim znanjem i uvjerenjem. Međutim, rezultati koje je Henkel postigao mogu se od njih razlikovati ovisno o nizu tržišnih i makroekonomskih čimbenika te su u nekim slučajevima izvan utjecaja Henkela. Bez obzira na obveze ispunjavanja zakonskih odredbi u vezi ažuriranja sadržaja, Henkel ne namjerava konstantno ažurirati sav sadržaj koji je naveden na ovim internetskim stranicama.

6. HENKELOVI PROIZVODI

Na ovim internetskim stranicama prikazani Henkelovi proizvodi su inače na raspolaganju diljem svijeta, ali Henkel ne jamči da su prikazani proizvodi dostupni također u vašoj državi. Za popis svih Henkelovih proizvoda koji su na raspolaganju u vašoj državi, molimo vas da provjerite internetske stranice Henkela u vašoj državi. Direktan pristup omogućen je na domaćoj internetskoj stranici "Henkel International".

RAZNO

Navedeni opći uvjeti uporabe su u skladu s važećim pravom u Njemačkoj, ne uzimajući pritom u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o uvjetima za međunarodnu prodaju robe, tako da je primjena Konvencije na ove opće uvjete uporabe isključena. Za sve pravne sporove koji proizlaze iz ovih internetskih stranica, u slučaju dokaza te do određene mjere kako je definirano s važećim pravom, nadležnost je u Düsseldorfu, Njemačka. Ako je bilo koji od općih uvjeta uporabe nevažeći, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.