Izjava o zaštiti podataka


1. Općenito

Henkel Croatia d.o.o., dalje u tekstu: Henkel, poštuje privatnost svake osobe koja posjeti našu internetsku stranicu. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati kako možete ostvariti prava koja vam pripadaju kao ispitaniku.
Sve izmjene ove Izjave o zaštiti podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Tako se u svakom trenutku možete informirati o tome koje podatke prikupljamo i kako se njima koristimo.
Ova Izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na internetske stranice dostupne putem hiperveza na Henkelovim internetskim stranicama.

2. Prikupljanje, uporaba i obrada osobnih podataka

Naziv odgovornog društva: Henkel Croatia d.o.o.

Adresa odgovornog društva: Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Henkel osobne podatke upotrebljava prvenstveno da bi korisnicima pružio pristup ovoj internetskoj stranici. Svaka daljnja obrada podataka odvija se samo temeljem zakonskih obveza ili dopuštenja ili u slučaju da dotični korisnik Henkelu da suglasnost. Henkel podatke pohranjuje i obrađuje isključivo u sljedeće svrhe:
Kada korisnici posjete internetsku stranicu, Henkel automatski prikuplja i pohranjuje određene podatke. Ti podaci uključuju: IP adresu ili identifikaciju oznaku uređaja dodijeljene krajnjem uređaju, koje su nam potrebne radi prijenosa traženog sadržaja (npr. posebnog sadržaja, tekstova, slika i podataka o proizvodu, kao i podatkovnih datoteka za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu internetske stranice, vrstu krajnjeg uređaja, vrstu korištenog preglednika, kao i datum i vrijeme korištenja.

Henkel ove podatke pohranjuje najviše 7 dana u svrhu prepoznavanja i poduzimanja mjera protiv zlouporabe.

Henkel ove podatke također upotrebljava za poboljšanje izgleda, značajki i funkcionalnosti usluge, kao i za opće administrativne poslove.

Izuzev toga, Henkel bez odgode briše ili anonimizira podatke o uporabi, uključujući IP adrese, čim oni više ne budu potrebni za prethodno navedene svrhe.

Obrada i uporaba podataka temelji se na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na temelju (1) nužnosti obrade za pružanje usluga internetske stranice; ili (2) činjenice da Henkel ima pretežni zakoniti interes za osiguravanje i unapređenje funkcionalnosti i besprijekoran rad internetske stranice te za prilagođavanje stranice potrebama korisnika.  

3. Daljnja obrada osobnih podataka

a) Tablica sa zahtjevima ispitanika
Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt putem našeg obrasca za kontakt. Tim ćemo se podacima koristiti da bismo odgovorili na vaš zahtjev.

Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke, na osnovi nužnosti obrade za obradu vašeg zahtjeva.

Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze čuvanja osobnih podataka.

b) Nagradne igre i natječaji
Možda ste unijeli svoju adresu i podatke za kontakt dok ste sudjelovali u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju koje povremeno provodimo na našoj internetskoj stranici. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu provođenja nagradne igre odnosno nagradnog natječaja.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi, osim u slučaju distribucije nagrada ili iz drugih raloga provedbe nagradne igre odnosno nagradnog natječaja.

Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke, na osnovu nužnosti obrade za provođenje nagradne igre odnosno nagradnog natječaja.

Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze čuvanja osobnih podataka.

c) Ispitivanje proizvoda
Možda ste unijeli svoju adresu i podatke za kontakt dok ste sudjelovali u ispitivanju proizvoda. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu ispitivanja proizvoda.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi osim u svrhu provođenja ispitivanja proizvoda.
Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke, na osnovu nužnosti obrade za provođenje ispitivanja proizvoda.

Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze čuvanja osobnih podataka.

d) Webinar
Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt, npr. adresu e-pošte, dok ste sudjelovali u webinaru. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu pružanja webinara.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi osim u svrhu provođenja webinara.

Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke, na osnovu nužnosti obrade za provođenje webinara.

Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze čuvanja osobnih podataka.

e) Ankete
Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt, npr. adresu e-pošte, dok ste sudjelovali u anketi. Vašim ćemo se podacima koristiti u svrhu provođenja ankete.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati niti jednoj trećoj osobi osim u svrhu provođenja ankete.

Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke, na osnovu nužnosti obrade za provođenje ankete.

Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze čuvanja osobnih podataka.

f) Chatbot
Moguće je koristiti naš Chatbot bez unosa dodatnih osobnih podataka, ali možda ste dali dodatne osobne podatke unosom takvih podataka u polje slobodnog teksta. Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu odgovaranja na vaš zahtjev. Možemo anonimizirati Vaš zahtjev kako bismo ga zadržali za poboljšanje procesa.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati ni jednoj trećoj strani, osim ako je to nužno za obradu vašeg zahtjeva.

Obrada i upotreba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke, na osnovu nužnosti obrade za obradu vašeg zahtjeva.

Ako niste dali suglasnost na duži vremenski prostor za pohranu, primjerice tijekom našeg upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze čuvanja osobnih podataka.

4. Suglasnost/Povlačenje suglasnosti


a) Upravljanje odnosima s potrošačima/kupcima / mrežne zajednice
Možda ste Henkelu dali suglasnost za obradu:

 • vaših podataka za kontakt koje ste možda dali Henkelu,
 • sadržaja i okolnosti vaše elektroničke komunikacije s Henkelom, kao što su obrasci za kontakt ili e-pošta,
 • vaše uporabe Henkelovih internetskih stranica,
 • podataka o vašem sudjelovanju u Henkelovim obukama putem interneta,
 • aktivnosti na Henkelovim stranicama društvenih medija (blogovi, stranice obožavatelja na Facebooku itd.)
 • ...
 • u okviru Henkelova upravljanja odnosima s kupcima/potrošačima/ u okviru mrežne zajednice u svrhu:
 • oglašavanja (poštom, u pregledniku, u aplikaciji i kako je navedeno u nastavku ako date dodatnu suglasnost),
 • pružanja tehničkih savjeta, primjerice, o uporabi proizvoda ili tehnologija,
 • istraživanja tržišta, i
 • pružanja usluga na mreži, kao što su eLearning i webinari,
 • komunikacije u vezi s događajima
 • provođenja anketa,


Da bi ostvario naznačene svrhe, Henkel može
- kombinirati gore navedene podatke s drugim podacima o vama koje je Henkel zakonski prikupio, primjerice tijekom nagradnih igara/natječaja ili drugih aktivnosti na internetskoj stranici i
- analizirati podatke radi utvrđivanja relevantnih mjera oglašavanja.

U postupku te analize Henkel primjenjuje automatiziranu metodu koja pomaže u određivanju prioritetnih prodajnih čimbenika. Kontakti su kategorizirani prema svojim mrežnim i izvanmrežnim aktivnostima. Na temelju kategorije koja im je dodijeljena i svoje lokacije, kontakti se dodjeljuju trgovcima i dobivaju različite informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i promotivne materijale.  

Možda ste dali suglasnost da Henkel vaše osobne podatke proslijedi GFK-u u sljedeću svrhu:
- uparivanje i ažuriranje adresa kontakta.

Podatke ćemo čuvati samo dok vrijedi suglasnost ili koliko je potrebno u slučaju nekih zakonskih obveza zadržavanja.

Svoju suglasnost možete povući u svakom trenutku za buduće razdoblje, primjerice klikom na odgovarajuću hipervezu navedenu u potvrdnoj e-pošti ili tako da kliknete [OVDJE]. Povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Oglašavanje putem elektroničke pošte

Dodatno ste možda Henkelu dali suglasnost da vas može kontaktirati putem elektroničke pošte (e-pošta, SMS, MMS, instant poruke) i/ili telefona u vezi s ponudama, proizvodima i uslugama o proizvodima iz asortimana Henkelove poslovne jedinice Beauty Care.

Vaše ćemo podatke upotrebljavati kako je određeno odjeljkom 4. ove Izjave o zaštiti podataka u svrhu pružanja odgovarajućih mjera oglašavanja.

Svoju suglasnost možete povući u svakom trenutku za buduće razdoblje, primjerice klikom na odgovarajuću hipervezu navedenu u potvrdnoj e-pošti ili tako da kliknete [OVDJE]. Povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

5. Kolačići, pikselne oznake, distinktivna obilježja

Ova internetska stranica koristi kolačiće i slične tehnologije. Tehnički potrebni kolačići će se automatski koristiti. Ostali kolačići (ili slične tehnologije) primijenit će se samo na temelju vaše prethodne suglasnosti. Više informacija o kolačićima koje koristimo na našoj internetskoj stranici i njihovim svrhama možete pronaći u našim Pravilima o kolačićima. Tu ćete također pronaći informacije o tome kako povući vašu suglasnost ubuduće.

Vaša je postavka postavljena na navedenu domenu, po pregledniku i računalu. Stoga, ako posjetite našu internetsku lokaciju kod kuće i na poslu ili s različitim preglednicima, morate odbiti pohranu podataka sa svim uređajima ili preglednicima.

6. Internetsko praćenje

a) Webtrekk
Pod uvjetom da ste pristali, ova internetska stranica prikuplja i pohranjuje podatke u svrhu marketinga i optimizacije uporabom tehnologije tvrtke Webtrekk. Podaci se pohranjuju i dalje obrađuju na temelju anonimnih ili pseudonimnih korisničkih profila (ovisno o tehnologiji i usluzi koje se upotrebljavaju). Ti se korisnički profili pohranjuju u kolačiće ili druge slične tehnologije kako je utvrđeno ranije. Osim podataka koji se prikupljanju prilikom pristupanja internetskoj stranici (kako je utvrđeno ranije), ovo se može odnositi i na podatke o internetskoj stranici kojom se koristite da biste posjetili našu stranicu, internetske stranice koje posjećujete kada ste na našoj stranici i, ako je primjenjivo, sve pojmove koje ste pretraživali da biste pronašli našu internetsku stranicu.
Bez izričite suglasnosti naših korisnika podaci prikupljeni tehnologijom tvrtke Webtrekk ne upotrebljavaju se za utvrđivanje identiteta posjetitelja te se ne kombiniraju s drugim osobnim podacima o dotičnom korisniku.
Ako se ovi podaci smatraju osobnim podacima, obrada se temelji na zakonskim odredbama koje to opravdavaju, na temelju (1) Henkelovog zakonitog interesa za prilagođavanje internetske stranice potrebama korisnika; ili (2) korištenja podataka u pseudonimnom obliku u svrhe oglašavanja i optimizacije te činjenice da korisnik nije izrazio prigovor na takvu uporabu.

Prigovor na prikupljanje podataka
1) Prigovor na prikupljanje i pohranjivanje podataka možete podnijeti klikom na poveznicu u nastavku:
Odbijam pohranjivanje podataka...

Za isključivanje internetske kontrole Webtrekk na ovoj je internetskoj stranici postavljen kolačić za isključivanje. Kolačić se postavlja za navedenu domenu, prema pregledniku i računalu. Stoga, ako posjećujete našu internetsku stranicu kod kuće i na poslu ili koristeći različite preglednike, pohranjivanje podataka morate odbiti na svakom uređaju ili pregledniku.

2) Alternativno možete odbiti i spriječiti pohranjivanje kolačića s pomoću odgovarajuće postavke u softveru vašeg preglednika; međutim, želimo vam naglasiti da se možda nećete moći u potpunosti koristiti svim funkcijama ove internetske stranice. Za dodatne informacije pogledajte „Pravila o kolačićima“.

Dodatne informacije o internetskom praćenju možete pronaći u Pravilima o zaštiti podataka našeg pružatelja usluge: ...Pravila o zaštiti podataka

b) Google Analytics
Pod uvjetom da ste pristali, ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu za analizu internetskih stranica koju omogućuje Google, Inc. („Google”). U ovu se svrhu na vaše računalo instalira kolačić. Podatke koje kolačić stvara na temelju vašeg korištenja internetskom stranicom (uključujući vašu IP adresu) Google će prenijeti i pohraniti na poslužitelje u Sjedinjenim Državama. 

Aktivirali smo anonimizaciju IP adrese, što znači da će Google skratiti/anonimizirati posljednji oktet IP adrese za države članice Europske unije, kao i za ostale strane Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Cijela IP adresa samo se u iznimnim slučajevima šalje Googleovim poslužiteljima u SAD-u gdje će biti skraćena.

U ime pružatelja internetske stranice Google će ove informacije upotrijebiti za potrebe ocjenjivanja vašeg korištenja internetske stranice, sastavljanja izvješća o web aktivnosti za web operatera, te pružanja drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na internetskoj stranici i korištenje interneta pružatelju internetske stranice. Google neće povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže.

Prigovor na prikupljanje podataka:
Osim promjenom postavki vašeg preglednika, Googleovo prikupljanje i korištenje podacima (kolačići i IP adresa) možete onemogućiti preuzimanjem i instaliranjem priključka za preglednik koji je dostupan na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

c) Google Camapign Manager
Pod uvjetom da ste pristali, na našoj internetskoj stranici upotrebljavamo funkciju Google Campaign Manager da bismo ocijenili korištenje internetskom stranicom i omogućili sebi, tvrtki Google i drugim oglašivačima koji surađuju s uslugom Google Campaign Manager prikaz oglasa relevantnih za korisnika. U ovu se svrhu na vaše računalo instalira kolačić. Ovaj kolačić prikuplja podatke o oglasima koji se prikazuju u vašem pregledniku i o oglasima na koje kliknuli. Podaci koje kolačić stvara na temelju vašeg korištenja internetskom stranicom bit će preneseni i pohranjeni na Googleov poslužitelj u Sjedinjenim Državama. Na temelju prikupljenih podataka u vašem se pregledniku prikazuju oglasi povezani s vašim interesima.