Impresum

Izdavač:

HENKEL CROATIA trgovina i usluge d.o.o.

Članovi uprave društva:

Željko Smodlaka, direktor

Adresa sjedišta:

Budmanijeva 1
10 000 Zagreb

Tel: 00385 1 6008 222
Fax: 00385 1 6008 242

Društvo upisano u sudski registar:

Trgovački sud u Zagrebu
MBS:080016506
OIB: 09730191730

Temeljni kapital:

7.119.700,00 kn, uplaćen u cjelosti

Računi društva:

Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb
Žiro r.:2484008-1100198221, IBAN HR2124840081100198221
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
Žiro račun: 2360000 - 1101990395

E-mail: henkel.croatia@henkel.hr