Uvjeti korištenja

Uvod

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel Croatia d.o.o. Budmanijeva 1, 10000 Zagreb. Podaci o društvu Henkel Croatia d.o.o. (dalje u tekstu "Henkel"), tvrtkama povezanima s Henkelom i trećim stranama koji su dostupni na internetskoj stranici prikupljeni su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti cjelovitost i ispravnost informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju ove internetske stranice. Prognoze na stranici dane su prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje Henkel ostvari mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

Pristupom na ovu stranicu, bez ograničenja i pogovora prihvaćate Opće uvjete korištenja ove internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati u .pdf formatu.

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI ZA GRAĐANE I STANOVNIKE SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.

Opći uvjeti korištenja ove internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohrane i obrade drugim sredstvima, uključujući pohranu i obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvo pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Henkel AG & Co. KGaA (u daljnjem tekstu "Henkel"). Sadržaj i struktura internetske stranice zaštićeni su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (osim Henkelove fotografije za tisak), potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Pravo na distribuciju i umnažanje ima samo Henkel. Autorska prava također vrijede u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava"© [godina] Henkel AG & Co. KGaA. Sva prava pridržana." Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

© 2012. Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Sva prava pridržana

2. Zaštitni znakovi

Henkelov ovalni logotip, Henkelov ovalni logotip "A Brand like a Friend" i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Henkel AG & Co. KGaA, njezinih podružnica, predstavništava, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, drugih prava intelektualnog vlasništva ili propisa o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

a. Ove internetske stranice sadrže poveznice ("link") na druge internetske stranice koje uređuju treće strane i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s njihovim sadržajem. Naše poveznice na internetske stranice trećih strana namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih strana za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenje zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih strana do kojih dolazi na tim stranicama.

b. Za internetske stranice do kojih se dolazi poveznicama s Henkelovih stranica i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se ondje nude te za rješavanje narudžbi s tih stranica.

c. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa preko poveznice.

d. U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neku transakciju, sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili ponuđača ili ondje predstavljene osobe, ali ni pod kojim uvjetima između Henkela i korisnika. Molimo pročitajte opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate preko poveznice.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Henkela za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice - neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt - ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Henkel nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Henkelovu odgovornost prema važećim propisima o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesnih ozljeda ili opasnosti po zdravlje osobe.

Henkel nastoji štititi svoje internetske stranice od virusa, no nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučujemo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.

Henkel ne jamči da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže pogreške te ne jamči dostupnost tih usluga.

5. Prognoze i izjave o namjeri

Prognoze na ovoj internetskoj stranici dane su prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

6. Henkelovi proizvodi

Proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranici primjeri su proizvoda koje nude Henkelove tvrtke diljem svijeta. Henkel ne jamči da je neki prikazani proizvod dostupan i u vašoj zemlji. Za popis svih Henkelovih proizvoda dostupnih u vašoj zemlji posjetite početnu stranicu Henkela u svojoj zemlji; izravan pristup omogućen je na početnoj stranici pod nazivom "Henkel International".

Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima. Za sve sporove vezane za ovu internetsku stranicu nadležan je sud u Zagrebu, Hrvatska. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.